ArcheLsonA
.
BŪRIMAI
TARO – tai seniausia ženklų ir simbolių sistema, kurios pagrindu yra rytietiškos ir europietiškos civilizacijos dvasiškumas, aiškinantis apie Dievą, žmogų ir pasaulį.
Daugelį amžių ekstrasensai ir magai naudojo TARO kortas, šitą tūkstantmetinį įliūstruotą izoterinės išminties “vadovėlį” būrimams ir pamąstymams.
TARO domėjuosi ne tik paprasti žmonės bet ir pasaulinio mąsto įžymybės, rašytojai, dailininkai, muzikantai, psichologai.
TARO – pakankamai sudėtinga, logiška ir turinti savo būrimo seką Visatoje esančių slaptų jėgų atskleidimui sistema, raktas į okultinį mokslą, būdas 

pamatyti žmogiškos psichikos įvairias puses. Kiekviena kaladės korta – tai ne tik žmogaus proto, bet ir žmogiškosios sielos astralinis veidrodis.
TARO, kaip ir bet kokia kita simbolių ir ženklų sistema – žmogaus proto, intuicijos, sielos paieškos gimimas. Noras pažinti save, savo ateitį, išsiaiškinti poelgių, minčių priežastis ir pasekmes, kas taipogi būdinga žmogiškai sielai, kurią taip atkakliai ilgą laiką tyrinėja filosofija, etika ir psichologija.

Madam Lenormand prancūziška kaladė
​​Marija Ana Adelaida Lenormand gimė 1772 m. Jos tėvas mirė anksti ir šeima pradėjo skursti. Motina buvo priversta atiduoti Mariją į benediktinių mergaičių vienuolyną –internatą, kur ji gyveno ir tęsė mokslus. Skirtingai nei bendraamžės, Marija didžiąją laiko dalį praleisdavo vienuolyno bibliotekoje. Čia ji išmoko lotynų kalbą, susipažino su skaičių simbolika. Jau internate pasireiškė Lenormand pranašautojos talentas.
Baigusi mokslus Marija persikėlė gyventi į Paryžių, kur dirbo pardavėja. Paryžiuje ji rimtai susidomėjo būrimu kortomis. Manoma, kad jos mokytojas buvo žymus to meto pranašautojas, okultistas ir kabalistas Eteila (Alliette). Jis nagrinėjo Taro sistemą remdamasis kabalos principais ir sukūrė "Egipto Taro". 1790 metais Marija Lenormand kartu su drauge atidarė pirmąjį būrimo saloną. Čia ji naudodama kortas, astrologiją, numerologiją ir kitus metodus, pranašavo to meto Paryžiaus ponams ir ponioms. Netrukus madmuazelės Lenormand salonas tapo labai populiarus tarp Paryžiaus aukštuomenės.
Po jos mirties 1843 m. mokiniai bei sekėjai atkūrė ir išvystė jos „intuityvinę“ pranašavimo sistemą. Manoma, kad tai buvo pačios paprasčiausios žaidimo kortos, nors ir buvo sudariusi astromitologinę 52 kortų kaladę. Pastarąją ji naudojo labai retai. Kasdienėje praktikoje Marija Lenormand naudojo paprastą 36 kortų kaladę, kuri, kaip manoma, vėliau buvo papildyta siužetiniais piešiniais. Lenormand kortos yra gana paprastos ir lengvai suprantamos. Būrėja, kuri žino kortų reikšmes ir pažysta vaizdų kalbą - yra tik vertėja, ir ji gali padėti žmogui suprasti reikšmes. Ši kortų kaladė gali taip pat padėti sudaryti psihologinį žmogaus portretą, išstudijuoti esamas, buvusias problėmas, suprasti iš kur tos problemos atsiranda. 

Numerologija ir astrologija
Būrimas su numerologijos ir astrologijos pagalba. Likimo ir ateities išpranašavimas, kliento ir dominančiu jį žmonių psichoanalizė, šeimos problemos, savitarpio santykiai, meilė, sveikata, verslas, darbas. Numerologija yra teorija, teigianti, kad skaičiai, su kuriais žmogus susiduria gyvenime, vienaip ar kitaip veikia jo gyvenimą. Pavyzdžiui, iš gimimo datos skaitmenų, atlikus su jais tam tikrus aritmetinius veiksmus, galima sužinoti apie žmogaus ateitį. Numerologija remiasi selektyviu mąstymu bei selektyviu faktų atrinkimu ir yra priskiriama. Numerologija teigia, kad skaičiai turi mistines savybes. Gimimo, įvykio, reiškinio datos skaičių kiekybinės charakteristikos turi savo reikšmę. Ją interpretuoti galima tik tinkamai pritaikius tam tikrą metodiką. Jų yra nemažai. Numerologijos atstovai taiko skirtingas skaičių interpretacijos teorijas. Numerologinė sistema pagrįsta griežtai apibrėžta tvarka, būdinga 
konkrečioms skaitmenų savybėms, skaičių kiekiui tam tikra seka. Labiausiai paplitusi Pitagoro teorija. Ji atspindi tai, kaip keičiasi savybinės skaitmenų savybės dėl jų kiekybinio pasikeitimo. Nagrinėjant gimimo datą, būtina ją analizuoti kompleksiškai, atsižvelgiant į galimas variacijas ir modelius. Nėra kategoriškai vieningos skaitmenų interpretacijos, kadangi įmanomi skaičių perėjimai, pripažįstama charakterio kaita. Iš gimimo datos skaitmenų sudaryta individuali lentelė atspindi tik kai kurias charakterio ypatybes, potencialias žmogaus galimybes, polinkius, įgimtų gebėjimų grupes (ne atskirus gebėjimus, talentus), kurie gali būti išnaudojami, vystomi.
.